R-Towing sjöfartstjänster

Fartygs- och bogsertjänster

  • Isbrytning och fartygsassistans
  • Bogsertjänster
  • Arbetsflottjänster
  • Färje- och persontransporter
  • Stångborrning och lodsningstjänster

Marin konstruktion

  • Renovering av fyrar och fasta sjömärken
  • Hamn- och kanalrensning

Vattenledningsunderhåll

  • Underhåll av flytande och fasta navigeringsmärken

Sjöfartstjänster för havsvindkraftsprojekt

  • Tjänster under planering, konstruktion och drift av havsvindkraftverk
Merituulivoima