R-Towing meripalvelut

Alus- ja hinaajapalvelut

  • Jäänmuro ja laiva-avustukset
  • Hinauspalvelut
  • Työlauttapalvelut
  • Yhteysvene- ja henkilökuljetukset
  • Tankoharaus ja luotauspalvelut

Merirakentaminen

  • Majakoiden ja kiinteiden merimerkkien peruskorjaukset
  • Satama- ja väyläruoppaukset

Väylänhoitotyöt

  • Kelluvien ja kiinteiden väylämerkkien huoltotyöt

Meripalvelut merituulivoima-projekteihin

  • Merituulivoimaloiden suunnittelun, rakentamisen ja käytön aikaiset palvelut
Merituulivoima