Pålitliga sjöfartstjänster i Östersjöområdet.

R-Towing Oy är ett företag som tillhandahåller sjöfartstjänster. Fartygens baser är Oulu, Kalajoki, Vaasa och Helsingfors med verksamhetsområdet som omfattar Östersjöområdet.

Fartygs- och bogsertjänster

Marin konstruktion

Farleds underhåll

Merituulivoima

Sjöfartstjänster för havsvindkraftsprojekt

Majakka

Med omfattande utrustning utförs arbetsuppgifter pålitligt och snabbt

Vår flotta inkluderar pålitliga bogserbåtar, mudderverk, arbets pråmar, pråmar och andra båtar.