Rekrtytering

På våren rekryterar vi nya styrmän, inrikesskeppare, vaktmaskinmästare och maskinskötare till bogserare och arbetsplatser.

Vi arbetar på östersjöområdet och i inhemska farvatten.

Hör av dig till

Pekka Rahja

Tel: 0400 382 652

Email: pekka.rahja(at)r-towing.fi